Zaburzenia SI: Objawy u 3-latka

Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie dziecka, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Warto zrozumieć, jakie są objawy tych zaburzeń u trzyletniego dziecka oraz jak można im zaradzić.

Objawy Zaburzeń SI u 3-latka

Dzieci w wieku 3 lat mogą wykazywać różnorodne objawy zaburzeń SI, które mogą wpływać na ich zachowanie, relacje społeczne i rozwój. Niektóre z tych objawów mogą obejmować:

 • Nadwrażliwość lub hipersensytywność na bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięk, światło.
 • Niska tolerancja na nowe doświadczenia sensoryczne.
 • Trudności w koordynacji ruchowej, jak chodzenie, skakanie, łapanie.
 • Unikanie pewnych rodzajów jedzenia ze względu na ich konsystencję lub smak.
 • Trudności w koncentracji związane z natłokiem bodźców sensorycznych.

Jak Rozpoznać Zaburzenia SI

Rozpoznanie zaburzeń SI u trzylatka może być trudne, ponieważ mogą one być mylone z innymi problemami rozwojowymi lub behawioralnymi. Jednak istnieją pewne wskaźniki, na które rodzice powinni zwracać uwagę:

 • Nietypowe reakcje dziecka na bodźce sensoryczne, np. płacz przy dźwięku odkurzacza lub dotknięcie lekko ubrudzonej rączki.
 • Trudności w nauce nowych umiejętności motorycznych lub unikanie aktywności fizycznych.
 • Wyjątkowa preferencja lub unikanie określonych tekstur, smaków lub zapachów.
 • Trudności w utrzymaniu uwagi i skupienia się na zadaniach.

Jak Można Pomóc Dziecku z Zaburzeniami SI

W przypadku podejrzenia zaburzeń SI u trzylatka, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem pediatrą lub specjalistą ds. rozwoju dziecka. Istnieją różne strategie i terapie, które mogą pomóc dziecku w radzeniu sobie z objawami zaburzeń SI, takie jak:

 • Terapia zajęciowa, która może pomóc dziecku w integracji bodźców sensorycznych i poprawie koordynacji ruchowej.
 • Terapia mowy i języka, która może wspierać rozwój komunikacji.
 • Techniki relaksacyjne i regulacja bodźców, aby pomóc dziecku w radzeniu sobie z nadmiarem sensorycznych wrażeń.
 • Stosowanie strategii sensorycznych w codziennych rutynach, np. zmniejszenie ilości bodźców podczas jedzenia lub zabawy.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą mieć znaczący wpływ na życie trzylatka, ale istnieją różne sposoby, aby pomóc dziecku w radzeniu sobie z objawami tych zaburzeń. Wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe dla zapewnienia dziecku najlepszego wsparcia w jego rozwoju.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy kilka często zadawanych pytań dotyczących zaburzeń integracji sensorycznej u trzylatków:

PytanieOdpowiedź
Czy zaburzenia SI mogą występować razem z innymi schorzeniami?Tak, zaburzenia SI często współistnieją z innymi zaburzeniami, takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) lub zaburzenia uwagi z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).
Jakie są potencjalne przyczyny zaburzeń SI?Przyczyny zaburzeń SI mogą być różnorodne, obejmują genetyczne predyspozycje, wczesne doświadczenia rozwojowe oraz czynniki środowiskowe.
Czy zaburzenia SI mogą się zmieniać wraz z wiekiem?Tak, objawy zaburzeń SI mogą ewoluować wraz z rozwojem dziecka i odpowiedzią na terapię oraz inne interwencje.

Skuteczność Terapii u Trzylatków z Zaburzeniami SI

Terapie mające na celu wspieranie dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą być skuteczne, zwłaszcza gdy są wdrożone we wczesnym stadium rozwoju dziecka. Badania sugerują, że regularne sesje terapeutyczne, w połączeniu z odpowiednimi strategiami domowymi, mogą przynieść znaczącą poprawę w funkcjonowaniu dziecka.

Istotne jest również zaangażowanie rodziców i opiekunów w proces terapeutyczny, ponieważ codzienne praktyki i wsparcie w domu mogą znacząco wzmacniać efekty terapii.

Współpraca Z Terapeutami

Kluczowym elementem skutecznej terapii jest współpraca z doświadczonymi terapeutami specjalizującymi się w zaburzeniach integracji sensorycznej. Ci specjaliści mogą dostosować program terapeutyczny do indywidualnych potrzeb i umiejętności dziecka, co zwiększa szansę na pozytywne rezultaty terapii.

Photo of author

Przemek